2021. május 4-én és 5-én került megrendezésre a 124. Német Orvosi Kongresszus, amelynek egyik feladata az orvosi szakma álláspontjának megfogalmazása a társadalom aktuális egészségügyi és társadalompolitikai kérdéseivel kapcsolatban, valamint ezek közlése a nyilvánossággal. Az idei év egyik témája a gyermekek és serdülők korona-oltási stratégiája volt. Többek között szó esett a bezártságnak a gyermekekre és serdülőkre gyakorolt drámai hatásairól, valamint az oktatás hiányosságairól és a társadalmi elszigetelődésről. Nagyon örvendetes, hogy a Német Orvosi Kongresszus végre a társadalom leggyengébb csoportjával is foglalkozott. Megdöbbentő azonban, hogy a képviselők a Covid elleni védőoltást tekintették az egyetlen lehetőségnek arra, hogy a gyermekek és a serdülők visszanyerjék normális életüket, hiszen ők abba a csoportba tartoznak, amely csak nagyon ritkán kapja meg a Covid-19-et. Minden esetre már az orvostársadalmon belül is ellenállás tapasztalható a gyermekek oltásával szemben. Az „Orvosok az Egyéni Oltási Döntésért” egyesület határozottan elhatárolódik az Orvosi Kongresszus javaslatától. Dr. Steffen Rabe, az egyesület szóvivője egy rövid állásfoglalást hozott nyilvánosságra, melyet alább közvetítünk. További kritikus orvosok is csatlakoztak a hashtag #nichtmeinaerztetag alatt és rövid videó üzeneteikben szintén állást foglaltak a gyermekek javasolt koronaoltásával kapcsolatban. Hallgassák meg Dr. Steffen Rabe és mindjárt azután négy másik, hasonlóan gondolkodó orvos videó üzenetét. Stop – El a kezekkel a gyermekek és családok emberi jogaitól www.individuelle-impfentscheidung.de/ https://www.youtube.com/hashtag/nichtmeinaerztetag Dr. Steffen Rabe: Idén májusban a Német Orvosi Kongresszus megdöbbentő határozatot fogadott el. Eszerint, idézem: “Az oktatáshoz való jog óvodába és iskolába járással 2021/2022 telén kizárólag időben beadott COVID-19 oltással biztosítható. Időben történő oltás nélkül, különösen a kisebb gyermekek esetében is, a korcsoportra vonatkozó újabb lezárás további súlyos negatív következményekkel jár a gyermekek mentális fejlődésére nézve. A gyermekes családok csak oltott gyermekekkel nyerhetik vissza az egyenlő társadalmi részvételt.” Természetesen örülünk annak, hogy végre megértették, hogy a jelenlegi világjárvány- stratégia milyen katasztrofális következményekkel jár a gyermekek és fiatalok számára. Az oktatáshoz és a társadalmi részvételhez való jog azonban elidegeníthetetlen emberi jog. A gyermekeket és a fiatalokat túl sokáig megfosztották ettől a joguktól minden valós tudományos alap nélkül. Az a tény, hogy ezt az alapvető jogot most egy politikailag kívánatos oltási döntéshez kötik, amelynek a haszna gyermekek számára egyszerűen nem létezik, a társadalom számára pedig több mint kérdéses, megvitatásra sem méltó követelés és tűrhetetlen arrogancia az orvos kollégák részéről. Orvosokként a lehető leghatározottabban elhatárolódunk ettől a dokumentumtól! Az iskolákat és a bölcsődéket azonnal újra meg lehet és meg kell nyitni – a gyermekeken és fiatalokon végzett értelmetlen tömeges tesztek és megkérdőjelezhető oltási kísérletek nélkül! Dr. med. Michaela Hösl: belgyógyász szakorvos, Kleinmachnow “Kedves kollégák a Német Orvosi Kongresszuson, […] ha egy vadonatúj, eddig nem látott típusú repülőgépbe akarnak beülni, amelyre csak sürgősségi jóváhagyás van, akkor kérem, tegyék meg. […] De azt tanácsolni, hogy a gyerekeket, akik nem tudnak magukról dönteni, egy ilyen gépre ültessék fel – ez minden határon túlmegy.” Andreas Kühn: általános orvos, Hamburg […] “Éppen német orvosként különösen érzékenynek kell lennünk a Harmadik Birodalomban tapasztaltak iránt, ahol kényszerítéssel végeztek kísérleteket védelemre szoruló embereken. […] Az emberi jogokat, mint például az oktatáshoz való szabad hozzáférést, soha nem szabad feláldozni a gyógyszerkísérletek oltárán.” Dr. Emilie Frigowitsch: általános orvoslás, pszichoterápia és pszichiátria szakorvosa, Kreuzlingen […] “Ez a javaslat ugyanis egyszerre kétféle erőszakot is magában foglal – az első az érzelmi erőszak, mert ide tartozik a zsarolás is, a második pedig a potenciális fizikai sérülés és erőszak, amikor egy nem kellően tesztelt, sürgősségi jóváhagyással rendelkező vakcinával oltják be gyermekek és serdülők millióit, amelynek hosszú távú következményei még egyáltalán nem láthatóak előre.” Dr. med. Gundolf Trapp: általános orvoslás és természetgyógyászat szakorvosa, Tübingen […] “Melyik orvos képes egy ilyen vakcinát egy egészséges gyermeknek vagy serdülőnek a “ne árts”, a “primum non nocere” orvosi etika alapelv alapján beadni anélkül, hogy tudná, mit okozhat ennek a fiatalnak egy egész életre?”. Dr. med. Sybille Freund: az erőforrás-orientált orvoslás orvosa, Nierstein […] “A védőoltásokat éveken át kell vizsgálni, hogy kizárhatóak legyenek az olyan hosszú távú következmények, mint az autoimmun betegségek. Erre 2021/22 őszéig már nem leszünk képesek. Ezért ne kísérletezzünk a gyermekeinkkel.” Dr. med. Alexander Konietzky: gyermek- és ifjúsági orvos, Wedel […] “Ez azt jelenti, hogy mérlegelem a kockázatokat és az előnyöket egymással szemben, és egyedi esetekben valóban arra a következtetésre jutok, hogy beoltom az adott személyt. De semmiképpen sem 18 millió egészséges embert. Hogy állhat elő az Orvosi Kamara ezzel a követeléssel?” Dr. med. Thomas Külken: általános orvos szakorvos, Staufen […] “A kétségek ilyen mértékű, hátborzongató hiánya egy orvoskongresszuson most gyermekeink és fiataljaink életét és testi épségét fenyegeti, kérek mindenkit, aki még kérdezhet, nyissa ki a száját!” Andreas Diemer: az általános orvoslás és természetgyógyászat doktora, Gernsbach […] “A delegáltak, a szakmai szövetségem küldöttei, amelynek kötelezően tagja vagyok, úgy döntöttek, hogy a tanulók csak akkor járhatnak iskolába, ha be vannak oltva a korona ellen – ez teljes mértékben elfogadhatatlan.” Dr. med. Christian Schellenberg: gyermek- és ifjúsággyógyász szakorvos, Potsdam […] “Gyermek- és ifjúsággyógyászként szembesülök azzal a perspektíva-nélküliséggel, mely a gyermekeink és társadalmunk számára lefogadhatatlan. És most a Német Orvosi Kongresszus küldöttei ugyanezektől a gyerekektől követelik a kötelező részvételt egy példátlan oltási kísérletben, hogy visszaszerezzék alkotmányosan biztosított jogaikat az oktatáshoz és a társadalmi részvételhez?” Dr. med. Ingrid Heimke: gyermek- és ifjúsági orvos, Drezda […] “Mindannyiunk érdeke lenne, különösen most, a válság idején, hogy a Nürnbergi Kódexet teljes mértékben tiszteletben tartsák. Ez a kódex kimondja, hogy az orvosi kísérlethez való hozzájárulást önként kell megadni. A kényszerítés és nyomásgyakorlás minden formája alapos okkal ki van zárva a Nürnbergi Kódexben.” Dr. Angelika Czimmek: háziorvos, Bocholt […] “Nemet mondok egy olyan oltásra, amelynek a felnőttekre gyakorolt hosszú távú hatásairól alig van adatunk, mivel a 3. fázisú klinikai vizsgálat még messze nem fejeződött be. A gyerekekről pedig egyáltalán nem léteznek adatok. ” Dr. Stephanie Keßler-Uberti: gyermekorvos és gyermekneurológus, Rosenheim […] “Ez teljes mértékben orvosiatlan, mert sérti a primum non nocere (először is ne árts) elvet, sérti a Nürnbergi Kódexet, és mert sérti az orvosi kötelességünket, hogy megvédjük a betegeink alapvető jogait, és ne áldozzuk fel őket.” Dr. med. Margarete Daiber-Helmbold: gyermek- és ifjúsággyógyász szakorvos, Laatzen […] “A SARS-Cov2 vírus elleni, egész területre kiterjedő védőoltás ötletét pontosan ebben a korcsoportban orvosilag elhamarkodottnak, mélységesen etikátlannak tartom és a védőoltással kapcsolatos elfogadott elmélet, nevezetesen egy súlyos fertőzés megelőzése szempontjából ad absurdum. […] Társadalmunk legfiatalabb generációjának ezért feltétel nélkül, vagyis a szabadság oltáshoz való kötöttsége nélkül vissza kell kapnia a neki járó szabadságot.” Dr. med. Gertrud Berger: belgyógyász és homeopata, Krefeld-Oppum […] “Nem tudhatjuk, hogy a gyermekek és a serdülők hogyan reagálnak majd erre az oltásra, mivel továbbra is egy sürgősségi eljárással engedélyezett vakcinával oltunk, amelyet azonban nem vizsgáltak meg kellőképpen további népességcsoportok, például gyermekek és serdülők esetében.”” Dr. med. Alexander Ulbrich: háziorvos, Stuttgart […] “A korona-oltással kapcsolatban semmilyen hosszú távú tapasztalatunk nincs. […] Azt, hogy most a gyermekeknél kényszeroltásokat akarnak végezni, élő emberkísérletnek tartom – azt hittem, hogy az ilyesmi már történelem!” Dr. med. Andrea Schöttler-Glas: orvos és homeopata, Mettenheim […] “15 hónapos korona-tapasztalat után van már némi bizonyíték arra, hogy a gyerekek nem betegszenek meg súlyosan a koronavírustól. Emellett arra is, hogy még amikor az iskolák és az óvodák nyitva is vannak, lényegesen kevésbé járulnak hozzá a vírus terjedéséhez, mint a lakosság többi része. […] Követelem, hogy állítsák le a gyermekeken végzett korona-oltási kísérleteket!” Gesa Sitaras: háziorvos, Kassel […] “A gyermekek kívánságát, hogy boldogok lehessenek itt a földön, most ismét lábbal akarják tiporni, ezúttal a kényszeroltásokkal.” Dr. med. Johann Pohl: általános orvostudományi szakorvos Mannheim […] “A gyermekeknél rendkívül alacsony (0,0002%-nál kisebb) a kockázata annak, hogy belehalnak, függetlenül attól, hogy milyen mutációról van szó. A gyermekek kötelező oltását most követelni, amikor még nem is ismerjük a hosszú távú mellékhatásokat, teljesen elfogadhatatlan.” Natascha Gärtner: gyakorló orvos, Marburg […] “Nekünk, orvosoknak, de a politikusoknak és a médiának is fel kellene világosítanunk, és őszintén be kellene vallanunk, hogy természetesen nem tudjuk még felbecsülni egy olyan oltás hosszú távú hatásait és következményeit, amelyet még egy éve sem ismerünk.” Dr. med. Sonja Müller: gyermek- és ifjúsággyógyász szakorvos, Schwelm […] “Az oltóanyagok csak feltételes jóváhagyással rendelkeznek, súlyos mellékhatásokhoz vezetnek, különösen a fiatalabb oltottaknál”. Dr. Claudia Haese: általános orvos, Aalen […] “Ez a döntés ellentmond szakmánk minden orvosi-tudományos és etikai-morális cselekvési követelményének”. Christoph Frahm: aneszteziológus szakorvos, Kempten (Allgäu) […] “Ez (az Orvosi Kongresszus határozata) botrányos, nem demokratikus és arcátlan. Gyermekeinknek az oktatáshoz való joga alapvető jog, nem pedig az oltáshoz kötött jog.” Dr. med. Martin Hirte: gyermekgyógyász szakorvos, München […] “A gyermekek számára semmilyen haszna nincs a védőoltásnak. A szakértők szerint ez “mások számára előnyös”. Ezek szerint fel kell áldozni őket. A gyermekek viselik a kockázat – akár egy életen át.” Kathleen Zsiros: nőgyógyász, Lübeck […] “Az Orvosi Kongresszus döntése, miszerint most már a gyerekeknek is oltást kell kapniuk, amelynek hosszú távú hatásait egyáltalán nem ismerhetjük, nem egyeztethető össze a gyógyászat gyakorlásáról alkotott felfogásommal és a betegek ártalmaktól való védelmének elvével.” Dr. med. Stephanie Engemann: általános orvosi továbbképzés alatt álló orvos, München […] “A Covid vakcinákat nem vizsgálták gyermekeknél, sem a rövid távú hatásokat, sem a hosszú távú következményeket – például autoimmun betegségek, allergiák, rákos megbetegedések vagy akár a genetikai állomány megváltozása”. Dr. Stefan Schmidt-Troschke: gyermek- és ifjúsággyógyász szakorvos, Berlin […] “A sok megválaszolatlan kérdésre való tekintettel nincs jogunk gyermekek millióinak testi épségét szükségtelenül megsérteni.” Dr. med. Frank Horlbeck: orvos, Chemnitz […] “A gyermekek már régóta e járvány vesztesei közé tartoznak, oktatási, szociális vagy pszichológiai szempontból egyaránt. […] És amit a Német Orvosi Kongresszus itt eldöntött, az egyszerűen botrányos. […] A szövetségi kormány olyan törvényt hozott, amely szerint egy kockával kidobott esetszámtól kezdve a tankötelezettséget gyakorlatilag megszűnik, az orvosok pedig ahelyett, hogy ezt visszavonatnák – de azonnal – de facto kötelező védőoltást akarnak elrendelni.” […] Kit és miért akartok beoltani? Egy olyan célcsoportot, amely legfeljebb enyhe nátha tüneteit mutatja? Az alapvető konszenzus ezzel a vakcinával kapcsolatban a súlyos mellékhatások elkerülése. Akkor most hol az orvosi indoklás?” Dr. Andreas Vidal: általános orvoslás és pszichoterápia szakorvosa, Koblenz […] “A gyermekek oltásának van néhány sajátossága. Orvosként olyan beavatkozást, testi sértést hajtunk végre, amelybe a fiatal beteg maga nem tud beleegyezni. […] Az oltóanyagoknak, mint génterápiás szereknek csak sürgősségi engedélye van, az adathelyzet egésze egyetlen ponton sem felel meg a bizonyítékokon alapuló orvoslás kritériumainak, ahogy azt mindenhol máshol megkövetelik. Az oltás mellékhatásaival kapcsolatos ismeretek kezdetlegesek, nem állnak rendelkezésre elegendő, gyermekeken végzett tanulmányok. […] 15 hónapja a politikai és médiainformációk a félelemre, a pánikra és a rémálmokra épülnek. Az orvosoknak nyílt, őszinte tanácsadást nyújtani a szülök számára jelenleg szinte lehetetlen.” Dr. med. Stephan Heinrich Nolte: gyermek- és ifjúsággyógyász szakorvos, Marburg […] “Nincs olyan oltóanyag, amelynek kockázat-haszon arányát ilyen rövid idő alatt kritikusan lehetne értékelni. […] A természetes immunitás megszerzése kevésbé veszélyes, mint az elhamarkodottan jóváhagyott vakcinák fenyegetése, kevésbé veszélyes, mint a szigorú korlátozások hosszú távú következményei, mint amilyeneket ma a praxisunkban depresszió, a médiával való visszaélés, a mozgáshiány és az elhízás vonatkozásában látunk.” Ha orvosként Ön is szeretné támogatni ezt a fontos ügyet, további információkat a www.individuelle-impfentscheidung.de/nichtmeinaerztetag.html oldalon talál.

ettől 

Források/Linkek: Források/Linkek: A német Orvosi Konferencia / Sajtóközlemény https://www.presseportal.de/pm/9062/4907482
Az „Orvosok az Egyéni Oltási Döntésért” egyesület https://www.individuelle-impfentscheidung.de/
https://www.individuelle-impfentscheidung.de/nichtmeinaerztetag.html
koronatanu Orvosi konferencia 2021 Augusztus 17--18

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük