Alkotmánybíróság döntése 1.

 
 
 

Emberi Méltóság Központ

Kedves Attila!

 
 

Az Alkotmánybíróság elfogadta az érvelésünket és a napokban megsemmisítette a Kúria (korábbi nevén Legfelsőbb Bíróság) ítéletét, amit abban a vallásgyalázási ügyben hozott, ami miatt még 2016-ban indítottunk pert. Ez az első eset, hogy az Alkotmánybíróság vallási közösség elleni gyűlöletkeltést állapított meg és ezzel az emberi méltóság sérelmét. A taláros testület az ítéletét egyhangúlag hozta meg.
Talán emlékszik rá, hogy a budapesti Lengyel Nagykövetség előtt a lengyel életvédő törvényekkel szemben szervezett tüntetésen feminista aktivisták követték el a vallásgyalázást. Ennek során egy katolikus püspöki ruhába öltözött férfi „Krisztus teste” kijelentés kíséretében abortusztablettával áldoztatta meg a gúnyszertartáson részt vett „híveket”.
Az Alkotmánybíróság ítéletének indokolásában kifejtette, hogy
„egy egyébként sértő vagy bántó kifejezés használatát nem teszi jogszerűvé annak egy társadalmi vita keretében történő közlése,
ha értékelhető véleményt nem hordoz.”
Az ügy jelentőségét mutatja, hogy az Alkotmánybíróság elrendelte az ítéletnek a Magyar Közlönyben történő megjelentetését, azaz innentől a hazai bíróságoknak azt alkalmazniuk kell.
Az ügy hatása túlmutat a hazánkon, nagy érdeklődés övezi nemzetközi szinten is. Az ítéletet ezért lefordítottuk angol nyelvre és elküldtük külföldi jogvédő barátainknak.
Nemcsak a gyermekek és a család védelmében, de a kereszténység védelmében is mi, magyarok jelentjük sok európai ország számára a reménysugarat.